Thông tin văn bản
Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015

Ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2015

Số ký hiệu: 02/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/01/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 022015QDUBND2014.doc