Thông tin văn bản
Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 Quyết định quy định đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 40/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/12/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định quy định đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2022 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 40 qppl.signed.pdf