Thông tin văn bản
Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018

 

Số ký hiệu: 37/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành: 08/12/2017
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018

 

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 372017NQHDND2017.pdf