Thông tin văn bản
Văn bản số 5415/VP-KGVX ngày 04/10/2018 Về việc : (CKS) Truyền đạt ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh về đề xuất nội dung phản biện XH của mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội năm 2019
Số ký hiệu: 5415/VP-KGVX Ngày ban hành: 04/10/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : (CKS) Truyền đạt ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh về đề xuất nội dung phản biện XH của mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội năm 2019
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5415.rar