Thông tin văn bản
Báo cáo số 365/BC-UBND ngày 16/10/2019 BÁO CÁO Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em phục vụ đoàn giám sát của Quốc hội
Số ký hiệu: 365/BC-UBND Ngày ban hành: 16/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em phục vụ đoàn giám sát của Quốc hội
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 365.bc.signed.pdf