Thông tin văn bản
Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

Ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng.

Số ký hiệu: 2701/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/12/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 20 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: QD_2701.rar