Thông tin văn bản
Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 27/08/2019 Rà soát các dự án Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và dự kiến danh mục giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu: 298/BC-UBND Ngày ban hành: 27/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Rà soát các dự án Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và dự kiến danh mục giai đoạn 2021 - 2025
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 298bc.signed.pdf