Thông tin văn bản
Văn bản số 4206/VP-KT ngày 28/06/2021 Sao gửi Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 4206/VP-KT Ngày ban hành: 28/06/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210701091630.zip