Thông tin văn bản
Văn bản số 6706/VP-KGVX ngày 31/07/2023 sao gửi Quyết định số 890/QĐ-TTg của Thủ tướng CP về thay đổi thành viên Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương
Số ký hiệu: 6706/VP-KGVX Ngày ban hành: 31/07/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 890/QĐ-TTg của Thủ tướng CP về thay đổi thành viên Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230808075015.zip