Thông tin văn bản
Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 12/09/2018 Thành lập Đoàn giám sát các kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2018
Số ký hiệu: 2266/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Thành lập Đoàn giám sát các kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2018
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2266.PDF