Thông tin văn bản
Văn bản số 180/VP-KT ngày 07/01/2023 Sao gửi Thông tư số 35/2022/TT-BCT Thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Số ký hiệu: 180/VP-KT Ngày ban hành: 07/01/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 35/2022/TT-BCT Thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230112145933.zip