Thông tin văn bản
Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 03/06/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND, ngày 01/8/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa mát

Số ký hiệu: 29/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/06/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND, ngày 01/8/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa mát

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 292015QDUBND2015.doc