Thông tin văn bản
Công văn số 03/UBND-KTTC ngày 05/01/2021 Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện cho mùa khô và cả năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 03/UBND-KTTC Ngày ban hành: 05/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện cho mùa khô và cả năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 03 ub.signed.pdf