Thông tin văn bản
Văn bản số 1108/VP-KTTC ngày 06/03/2018

Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướngChính phủ.

Số ký hiệu: 1108/VP-KTTC Ngày ban hành: 06/03/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướngChính phủ.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1108VPKTTC2018.rar