Thông tin văn bản
Văn bản số 3879/VP-DT ngày 23/08/2017

Về việc : (CKS) sao gửi công văn 8253/VPCP-QHĐP

Số ký hiệu: 3879/VP-DT Ngày ban hành: 23/08/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : (CKS) sao gửi công văn 8253/VPCP-QHĐP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3879VPDT2017.rar