Thông tin văn bản
Văn bản số 8031/VP-NCPC ngày 21/12/2019 sao gửi Thông tư số 40/2019/TT-BCT ngày 10/12/2019 của Bộ Công Thương.
Số ký hiệu: 8031/VP-NCPC Ngày ban hành: 21/12/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 40/2019/TT-BCT ngày 10/12/2019 của Bộ Công Thương.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191223131457.zip