Thông tin văn bản
Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 44/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2019 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 44.qd.signed.pdf