Thông tin văn bản
Văn bản số 8603/VP-KT ngày 09/11/2022 Sao gửi Quyết định 1794/QĐ-BKHĐT công bố danh mục các thủ tục hành chính
Số ký hiệu: 8603/VP-KT Ngày ban hành: 09/11/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định 1794/QĐ-BKHĐT công bố danh mục các thủ tục hành chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221125143749.zip