Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1174/KH-UBND ngày 10/06/2019 Kế koạch triền khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg về phòng ngừa tội phạm tín dụng đen
Số ký hiệu: 1174/KH-UBND Ngày ban hành: 10/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế koạch triền khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg về phòng ngừa tội phạm tín dụng đen
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1174.ub.signed.pdf