Thông tin văn bản
Văn bản số 3179/VP-KT ngày 21/05/2021 Sao gửi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 3179/VP-KT Ngày ban hành: 21/05/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210524164036.zip