Thông tin văn bản
Báo cáo số 248/BC-UBND ngày 17/07/2019 Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Số ký hiệu: 248/BC-UBND Ngày ban hành: 17/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 248.bc.signed.pdf