Thông tin văn bản
Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 46/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành: 08/12/2017
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 462017NQHDND2017.pdf