Thông tin văn bản
Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009

Ban hành Kế hoạch phát triển Văn hóa 5 năm 2010-2015
 hướng đến năm 2020

Số ký hiệu: 15/2009/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/12/2009
Cơ quan ban hành: UBND TP Tây Ninh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch phát triển Văn hóa 5 năm 2010-2015
 hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_15 THIXA.doc