Thông tin văn bản
Văn bản số 8205/VP-KT ngày 28/10/2022 Sao gửi Báo cáo số 127/BC-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 8205/VP-KT Ngày ban hành: 28/10/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Báo cáo số 127/BC-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221101153409.zip