Thông tin văn bản
Văn bản số 5535/VP-KT ngày 19/08/2021 sao gửi Nghị định số 79/2021/NQĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu: 5535/VP-KT Ngày ban hành: 19/08/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 79/2021/NQĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210825152038.zip