Thông tin văn bản
Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 13/07/2017

Về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Số ký hiệu: 16/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành: 13/07/2017
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 162017NQHDND2017.pdf