Thông tin văn bản
Công văn số 2523/VP-NCPC ngày 06/05/2019 sao gửi Thông báo số 174/TB-VPCP.
Số ký hiệu: 2523/VP-NCPC Ngày ban hành: 06/05/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: sao gửi Thông báo số 174/TB-VPCP.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2523VP-NCPC.rar