Thông tin văn bản
Văn bản số 1179/VP-KGVX ngày 24/02/2021 sao gửi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH v/v Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành, liên tịch ban hành
Số ký hiệu: 1179/VP-KGVX Ngày ban hành: 24/02/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH v/v Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành, liên tịch ban hành
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210225144023.zip