Thông tin văn bản
Công văn số 5467/VP-VHXH ngày 09/09/2019 sao gửi Thông tư số 08/2019/TT-BVHTTDL
Số ký hiệu: 5467/VP-VHXH Ngày ban hành: 09/09/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 08/2019/TT-BVHTTDL
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5467VP-VHXH.rar