Thông tin văn bản
Văn bản số 4643/VP-KTTC ngày 03/07/2020 sao gửi Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/020/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Số ký hiệu: 4643/VP-KTTC Ngày ban hành: 03/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/020/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200706214222.zip