Thông tin văn bản
Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 13/06/2013

Chỉ thị số 06/CT-UBND Về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2013

Số ký hiệu: 06/CT-UBND Ngày ban hành: 13/06/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Chỉ thị số 06/CT-UBND Về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2013

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 06CTUBND2013.doc