Thông tin văn bản
Văn bản số 7180/VP-TH ngày 11/08/2023 Sao gửi Thông báo số 601/TB-VP ngày 08/8/2023 của Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh về kết luận tại Hội nghị trao đổi, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ
Số ký hiệu: 7180/VP-TH Ngày ban hành: 11/08/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông báo số 601/TB-VP ngày 08/8/2023 của Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh về kết luận tại Hội nghị trao đổi, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230814152201.zip