Thông tin văn bản
Văn bản số 319/VP-KGVX ngày 18/01/2019 (cks). Sao gửi QĐ số 41 về đề án bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực trẻ em...
Số ký hiệu: 319/VP-KGVX Ngày ban hành: 18/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (cks). Sao gửi QĐ số 41 về đề án bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực trẻ em...
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 319.rar