Thông tin văn bản
Văn bản số 2885/VP-KT ngày 12/05/2021 sao gửi văn bản hợp nhất về Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Số ký hiệu: 2885/VP-KT Ngày ban hành: 12/05/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản hợp nhất về Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210519153334.zip