Thông tin văn bản
Báo cáo số 443/BC-UBND ngày 15/11/2019 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Số ký hiệu: 443/BC-UBND Ngày ban hành: 15/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 443.bc.signed.pdf