Thông tin văn bản
Văn bản số 7386/VP-KGVX ngày 03/10/2022 sao gửi Quyết định số 2766/QĐ-BGDĐT ngày 27/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Giải Vovinam học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022.
Số ký hiệu: 7386/VP-KGVX Ngày ban hành: 03/10/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 2766/QĐ-BGDĐT ngày 27/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Giải Vovinam học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221004143134.zip