Thông tin văn bản
Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 01/09/2021 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014
Số ký hiệu: 19/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/09/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2021 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 19 qppl.signed.pdf