Thông tin văn bản
Văn bản số 4442/VP-NCPC ngày 26/06/2020 Sao gửi Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
Số ký hiệu: 4442/VP-NCPC Ngày ban hành: 26/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200629095205.zip