Thông tin văn bản
Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Về giao biên chế công chức năm 2020
Số ký hiệu: 43/NQ-HĐND Ngày ban hành: 06/12/2019
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Về giao biên chế công chức năm 2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2019 Người ký: Phan Thị Điệp
Đính kèm: 43-NQ-HDND-GIAO BIEN CHE 2020 - KH14.pdf