Thông tin văn bản
Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 20/09/2011

Về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2011–2020

Số ký hiệu: 35/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/09/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2011–2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2011 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: QD_35.doc