Thông tin văn bản
Văn bản số 96/VP-KGVX ngày 05/01/2022 sao gửi Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 71/2013/QĐ-TTg ban hành Quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia sửa đổi, bổ sung một số điều tại QĐ số 02/2017/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 96/VP-KGVX Ngày ban hành: 05/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 71/2013/QĐ-TTg ban hành Quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia sửa đổi, bổ sung một số điều tại QĐ số 02/2017/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220107143916.zip