Thông tin văn bản
Văn bản số 4517/VP-VHXH ngày 30/06/2020 sao gửi văn bản: Quyết định số 897/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn4517/VP-VHXH đến năm 2050
Số ký hiệu: 4517/VP-VHXH Ngày ban hành: 30/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản: Quyết định số 897/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn4517/VP-VHXH đến năm 2050
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200701100838.zip