Thông tin văn bản
Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 16/07/2014

Về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030

Số ký hiệu: 14/2014/NQ-HĐND Ngày ban hành: 16/07/2014
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 142014NQHDND2014.doc