Thông tin văn bản
Văn bản số 267/VP-TKTH ngày 14/01/2020 Sao gửi văn bản (NQ số 121/NQ-CP ngày 31/12/2019)267/VP-TKTH
Số ký hiệu: 267/VP-TKTH Ngày ban hành: 14/01/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (NQ số 121/NQ-CP ngày 31/12/2019)267/VP-TKTH
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200121151030.zip