Thông tin văn bản
Quyết định số 2177/KH-UBND ngày 06/09/2018 kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2019-2020
Số ký hiệu: 2177/KH-UBND Ngày ban hành: 06/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2019-2020
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2177.kh.pdf