Thông tin văn bản
Quyết định số 234/BC-UBND ngày 05/07/2019 BÁO CÁO Kết quả tổ chức xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 234/BC-UBND Ngày ban hành: 05/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: BÁO CÁO Kết quả tổ chức xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 234.bc.signed.pdf