Thông tin văn bản
Văn bản số 1141/VP-KT ngày 23/02/2022 sao gửi Quyết định số 678/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 1141/VP-KT Ngày ban hành: 23/02/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 678/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220301102416.zip