Thông tin văn bản
Văn bản số 2266/VP-NCPC ngày 06/04/2020 Sao gửi Công văn số 1221/BTP-PHSHC thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg và công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu: 2266/VP-NCPC Ngày ban hành: 06/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 1221/BTP-PHSHC thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg và công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200416090427.zip