Thông tin văn bản
Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 22/07/2021 Hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 15/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/07/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2021 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 15.ub VBQPPL.signed.pdf