Thông tin văn bản
Văn bản số 443/VP-TKTH ngày 22/01/2020 Sao gửi văn bản (Thông báo số 24/TB-VPCP ngày 18/01/2020)
Số ký hiệu: 443/VP-TKTH Ngày ban hành: 22/01/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Thông báo số 24/TB-VPCP ngày 18/01/2020)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200130082450.zip